Nhựa, Cửa nhựa, Sàn nhựa, Ống nhựa: Sản phẩm nhựa các loại