Nhựa, Cửa nhựa, Sàn nhựa, Ống nhựa: Sản phẩm nhựa các loại

Nhựa - Cửa nhựa Giá nhựa

Giá nhựa Việt Nam và Thế giới

Thời đoạn: Từ ngày 6/1/2011 đến 13/1/2011. Điều kiện giao nhận: CIF. Đơn giá: USD/tấn.

Giá bình quân của các loại nhựa nhập về trong tuần đa phần tăng cao. Một số loại có mức tăng thấp chủ yếu là do có vài lô vẫn còn giá thấp. Chủng loại nhập không nhiều, đặc biệt là các loại nhựa LLDPE và LDPE.

STT

Loại nguyên liệu

Giá

Giá bình quân

Giá tuần trước

Tăng/Giảm

1

PP (Homo)

1430-1520

1475

1405

+70

2

PP (Block)

1560-1950

1755

1723

+32.5

3

LDPE (Film)

1725-1860

1793

1763

+30

4

LLDPE (Film)

1460-1620

1540

1380

+160

5

HDPE (Blow)

1390-1440

1415

1400

+15

6

HDPE (Film)

1480-1640

1560

1500

+60

7

HDPE (Injection)

1315-1380

1348

1330

+17.5

8

PET

1495-1580

1538

1540

-2.5

9

HIPS

1550-1630

1590

1580

+10

10

GPPS

1410-1500

1455

1445

+10

11

ABS

2150-2255

2203

2215

-12.5

12

PVC

1000-1100

1050

1040

+10

13

EVA

2030-2500

2265

2085

+180

14

PA

3120-3570

3345

3050

+295

15

EPS

1390-1420

1405

1650

-245